Теме предавања и вежби на предмету Историја модерне политичке мисли

Часови вежби

  1. Макијавелијеве политичке идеје (Николо Макијавели, „Владалац”)
  2. Природно право и друштвени уговор: Томас Хобс (Томас Хобс, „Левијатан”)
  3. Природно право и друштвени уговор: Џон Лок (Џон Лок, „Друга расправа о влади”)
  4. Природно право и друштвени уговор: Жан-Жак Русо (Жан-Жак Русо, „Друштвени уговор”)
  5. Марксистичка политичка мисао (Карл Маркс и Фридрих Енгелс, „Манифест комунистичке партије” и „Немачка идеологија”)
  6. Милова размишљања о слободи (Џон Стјуарт Мил, „О слободи”)