Литература и извори за предмет Историја модерне политичке мисли

Обавезне изворе и литературу за предавања и вежбе потребно је припремити за испит, док су додатни извори и литература корисни за праћење и разумевање градива са предавања. Целокупна литература и извори доступни су на платформи за електронско учење.

Обавезни извори за часове вежби

 1. час: Николо Макијавели, Владалац (било које издање, превод превод Миодрага Т. Ристића).
 2. час: Томас Хобс, Левијатан, Култура, Београд 1961, поглавља XIII-XXXI.
 3. час: Џон Лок, „Друга расправа о влади”, у: Две расправе о влади, Младост, Београд 1991, књ. 2, стр. 9-132.
 4. час: Жан-Жак Русо, „Друштвени уговор”, у: Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд 1992.
 5. час:
  1. Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Манифест комунистичке партије.
  2. Карл Маркс и Фридрих Енгелс, „Немачка идеологија”, у: Дела, књ. 5, Просвета, Београд 1974, стр. 13-70.
 6. час: Џон Стјуарт Мил, О слободи (било које издање, обавезно превод Јелене Ковачевић и Дубравке Мићуновић).

Обавезни извори за часове предавања

  Конзервативизам Едмунда Берка:
  • Едмунд Берк, Размишљања о револуцији у Француској, Филип Вишњић, Београд 2003, стр. 9-110, 193-201, 282-285.

Обавезна литература

 1. Марко Симендић, Аспекти историје модерне политичке мисли, ФПН, Београд 2022. (поред електронске верзије бесплатно доступне на платформи за електронско учење, може се купити и штампано издање)
 2. Илија Вујачић, Политичка теорија, ФПН и Чигоја, Београд 2002, стр. 23-169 и 206-233.
 3. Војислав Становчић, „Федералист“, у: Политичке идеје и идеологије, Центар за демократију ФПН, Београд 2022, стр. 81-134.

Додатни извори за часове предавања