Важење предиспитних обавеза у школској 2023/2024. години

Вест је објавио marko , уто, 21/02/2023 - 08:56

1. Студенти који су положили све предиспитне обавезе

Свим студентима који су положили све предиспитне обавезе, оне важе до фебруара 2025. године. Студентима уписаним 2023/24. године, предиспитне обавезе положене у целости важиће до фебруара 2026. године.

2. Студенти који нису положили предиспитне обавезе

Свим студентима који нису положили све предиспитне обавезе, у текућој школској години важе сви поени остварени у школској 2022/23. години (вежбе и колоквијуми). Студентима који нису положили вежбе и/или колоквијуме поништавају се сви резултати остварени пре фебруара 2023. године.

Студенти који нису положили вежбе у обавези су да их похађају и полажу са студентима уписаним 2023. године. Они могу похађати наставу у било којој групи за вежбе, а не морају пратити нити полагати оне вежбе на којима су остварили поене у школској 2022/23. години.

Од 2022. године промењен је начин полагања предиспитних обавеза. Студенти уписани пре 2022. године полажу предиспитне обавезе по правилима која су важила у 2021. године, а не по новим правилима.